Pokračování paleogenetického výzkumu

V návaznosti na předchozí úspěch v genetické analýze archaické DNA věstonického trojhrobu proběhl v laboratoři Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. v Dolních Věstonicích a ve spolupráci s německými kolegy z Institutu Maxe Plancka pro výzkum lidské historie v Jeně další odběr vzorků pro získání jejich kompletního genomu.

DSC_4681

HiPeLAB Projekt

Od nového roku bude na našem pracovišti zahájen provoz nové laboratoře na zhotovení výbrusů z tvrdých zubních a kostních tkání a pedologických vzorků. Záběhový režim je nyní vyhrazen interním potřebám střediska.

HiPeLAB_01

25th Annual Meeting of the German Mesolithic Workgroup

Zveme Vás na výroční zasedání „25th Annual Meeting of the German Mesolithic Workgroup“, které se uskuteční ve dnech 17.-19. března 2016 Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Přihlášky prosím zasílejte na adresu hajkova@arub.cz.

AG_Meso16

Nové publikace v přípravě

V rámci ediční řady Dolnověstonické studie připravujeme pro rok 2015 a 2016 dvě nové monografie.

 cover_dvs21  cover_dvs22

Mikulov Anthropology Meeting

V rámci projektu OPVK “FITEAMP” se ve dnech 27. až 29. srpna 2014 uskutečnila na zámku v Mikulově konference “Mikulov Anthropology Meeting”. Sborník rozšířených abstraktů byl vydán v rámci Dolnověstonických studií (vol. 20).

mik_conf  cover_dvs20

Evoluční antropologie pleistocenního Homo v Evropě – workshop

V rámci projektu OPVK “FITEAMP” se 17. a 18. dubna 2013 uskuteční workshop “Evoluční antropologie pleistocenního Homo v Evropě”. Přední světový odborník prof. Jean-Jacques Hublin, Ph.D. v sérii přednášek seznámí posluchače s nejnovějšími poznatky a metodami paleoantropologického výzkumu. Místo konání: Ústav antropologie PřF MU, Vinařská 5, Brno.

hubl_sem.jpg

Expedice do Etiopie – informační seminář

V rámci projektu OPVK “FITEAMP” se 18. 3. 2013 od 12:00 do 13:30 uskuteční informační seminář “Česká antropologická expedice do Etiopie”. Místo konání: Ústav antropologie PřF MU, Vinařská 5, Brno.

etio_sem