Experimentální studie

Mikrobiální atak (Bc. Radka Šmídová)

Experiment testuje vliv mikroorganismů v depozičních a postdepozičních procesech na osteologický materiál (aktuálně kosti). Mikroorganismy napadající kost po sobě zanechávají charakteristické stopy v její mikrostruktuře, jež můžeme následně studovat na histologických výbrusech. Cílem experimentu je ověřit předpoklad, že se způsob uložení a pohřbení lidského či zvířecího těla odráží v typu mikrobiálního ataku. Výsledky experimentu by mohly pomoci při interpretaci tafonomické historie osteologického materiálu na archeologických lokalitách. Tento experiment je realizován ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR Brno v Dolních Dunajovicích (Středisko pro dobu římskou a stěhování národů) a také Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Oddělení paleoantropologie).

exp_rs01 exp_rs02

 

Poškození kosti ohryzem a oklovem (Bc. Michaela Stančíková)

Experiment porovnává na osteologickém materiálu stopy lidského okusu se stopami ohryzu šelem a oklovů dravých ptáků. Východiskem je snaha o vytvoření univerzálního klíče, který umožní odlišit poškození způsobená ohryzem člověka od ostatních živočichů, což značně napomůže při určování tafonomických faktorů, ovlivňujících kosterní materiál na archeologických lokalitách (zejména těch, u kterých je pravděpodobný výskyt kanibalismu). Experiment probíhá ve spolupráci s Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Oddělení paleoantropologie) a Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře.

exp_ms01 exp_ms02

 

Stopy po kamenných a kovových artefaktech (Bc. Lenka Jurkovičová)

Experiment se zaměřuje na vytvoření srovnávací databáze stop po kamenných a kovových artefaktech na kostech (aktuálně zářezy), která poslouží při analýze mikrostruktury zásahů na prehistorickém a historickém zvířecím osteologickém materiálu. Na základě experimentu je dále navržena metodika pro opis charakteristik těchto sledů, které po sobě zanechávají kamenné a kovové artefakty při lidských manipulacích se zvířecími těly. Tento experiment je realizován ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR Brno v Dolních Dunajovicích (Středisko pro dobu římskou a stěhování národů), Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Oddělení paleoantropologie) a Archeologickým ústavem Slovenské akademie věd v Nitře.

exp_lj01 exp_lj02

%d blogerům se to líbí: