Grantové projekty

2013-2017: „Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy“; GAČR, panel P504, č. 13-08169S (hlavní řešitel P. Pokorný).

2012-2015: Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací; OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0181.

2008-2010: “Paleolitické umění. Kontextuální přístup”; GAČR.

2006-2008: “Petřkovice”; GAČR.

2005-2007: “Předmostí”; GAČR (hlavní řešitel J. Velemínská).

2003-2006: „Paleolitické a mezolitické osídlení Čech, Moravy a Slezska„; GAČR (hlavní řešitel K. Valoch, další poluřešitel J. Fridrich).

2002-2003: „Dzeravá skala: Early Upper Paleolithic in the Middle Danube Region„; Leakey Foundation, U.S.A. (hlavní řešitel L. Kaminská, Slovensko, další spoluřešitel J.K. Kozlowski, Polsko).

2002-2003: „Technologische und dermatoglyphische Analyse der ältesten Keramik: Pavlov (Südmähren) und Krems (Niederösterreich)„; Austrian Science and Research Liaison Office, MU Brno (s M. Králíkem a V. Novotným).

2001; 2008: „L´art paléolithique dans son context archéologique“; Maison des Sciences Humaines, France – Mellon Foundation, U.S.A.

1999-2001: “Paleolitické a mezolitické osídlení krasu”; GA AV ČR (spoluřešitel K. Valoch).

1999-2001: “The Last Foragers of Northern Bohemia”; National Geographic Foundation, U.S.A. No 98/6330

1997-1998: „Patterns of interaction between Anatolia and Southeast Central Europe during the Upper Palaeolithic and Neolithic“; American Research Institute in Turkey and Mellon Foundation, U.S.A.

1996-1999: „Early Modern Humans in Moravia„; spoluřešitel E. Trinkaus, Wenner Gren Foundation, U.S.A. No ICRG-14.

1993-1995: „Gravettien jižní Moravy„; GAČR, 404/93/2359.

1991-1994: „Dolní Věstonice and Pavlov„; L.S.B.Leakey Foundation, Berkeley, U.S.A

1991-1993: „Mladopaleolitické sídliště Pavlov„; GA AV ČR, 90104

%d blogerům se to líbí: