Hlavní stránka

 

Středisko a detašované pracoviště tématicky zaměřené na paleolit bylo v rámci Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i., založeno v roce 1995. Jeho činnost sleduje současný výzkumný trend, zaměřený na vybrané perspektivní areály v detailu spíše než na plošný výzkum celých paleolitických kultur a území. Zkoumá život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

1. Základní výzkum areálu DV-Pavlov-Milovice: Tento areál představuje v celoevropském měřítku unikátní, vnitřně strukturovaný soubor loveckých sídlišť, vypovídající nejen o lovu mamutů, ale také o širokém spektru dalších lidských aktivit. Je zkoumán po téměř 90 let Karlem Absolonem, Assienem Bohmersem, Bohuslavem Klímou a dalšími badateli. Od roku 1995 je jeho výzkum klíčovým tématem Střediska pro paleolit a paleoetnologii. V současnosti byl tento areál na návrh ARÚB vyhlášen Národní kulturní památkou.

  

 

2. Dohled nad stavebními pracemi: S ohledem na tématické zaměření provádí pracoviště průběžný archeologický dohled nad stavebními pracemi v obcích tvořích paleolitický areál Dolní Věstonice –  Pavlov – Milovice.

  

 

3. Komparativní výzkum loveckých areálů: Vzhledem k dlouhodobé tradici provádíme metodicky podobně vedené výzkumy jiných loveckých areálů v ČR i v zahraničí. V poslední době probíhá například výzkum areálu lovců-rybářů v lesním prostředí holocénu (mezolit pískovcových oblastí severních Čech) nebo dosud žijících loveckých/pasteveckých populací Sibiře. V posledních letech proběhli také 2 antropologicko-archeologické expedice do Etiopie, do oblasti Afaru a Modrého Nilu.

 

etiopie

%d blogerům se to líbí: